Nieuws

12 april 2018

Ontmoet het nieuwe lid van de Raad van Toezicht: Shivan Bhoendie

Hij richt zich binnen de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) met name op de identiteit, bewaking van de kwaliteit van het onderwijs en de financiën. Shivan Bhoendie zit niet zomaar in de Raad van Toezicht van de SHON. Hij was bankier en is nu financieel directeur in het familiebedrijf. Afgestudeerd in Rotterdam in bedrijfskunde en in de Verenigde Staten in finance is hij zeer wel in staat om de financiële situatie van de stichting te doorzien.

Ontmoet het nieuwe lid van de Raad van Toezicht: Shivan Bhoendie
Als lid van de Raad van Toezicht heeft hij een controlerende taak, maar hij vindt dat hij ook zijn bijdrage dient te leveren. “Door goed toezicht te houden, houden we iedereen scherp. Ook werken op die manier mee aan de toekomstbestendigheid van de Hindoebasisscholen van de SHON.”

 

Bhoendie, die zijn roots in Den Haag heeft en nu in Amstelveen woont, Zegt dat het bij de SHON voornamelijk om kwalitatief goed onderwijs gaat, met invulling van de Hindoe filosofie waar mogelijk. Hindoebasisscholen hebben hun bestaansrecht vanwege het geloof. Met de huidige en toekomstige kabinetten kan je niet zeker zijn van de instandhouding van subsidiering van bijzonder onderwijs. Daarom is het van belang dat de financiële huishouding en de kwaliteit van het onderwijs goed op orde is, zodat de scholen ook kunnen blijven bestaan in de toekomst. Ook de definitie van de identiteit zal steeds belangrijker worden, om zo een plaats binnen het onderwijs in Nederland te behouden. Daar zie ik een taak voor mijzelf binnen de Raad van Toezicht.”

 

Bhoendie ziet een verbreding van de Hindoebasisscholen wat betreft de populatie. “Ik woon in Amstelveen tussen heel veel hoogopgeleide mensen van Indiase afkomst die Hindoe zijn. Ik wil graag in die groep kijken of ze interesse hebben voor het Hindoe-onderwijs van de SHON. Wie weet, geven we ooit op de Hindoebasisscholen zelfs tweetalig onderwijs: Engels (voor de Indiase expatkinderen) en het Nederlands.”

 

Dat Bhoendie onderwijs belangrijk vindt, is ook te zien aan zijn politieke voorkeur. Hij is in Amstelveen bestuurslid van D66, ‘de onderwijspartij’, en was bij de afgelopen verkiezingen kandidaat-gemeenteraadslid. “Ik ben lokaal politiek actief waarbij ik onder meer representant ben van de Indiase gemeenschap in Amstelveen, zodat ze ook een stem en stempel kunnen hebben en drukken.”