Onderwijsresultaten

Op de scholen vindt een regelmatige controle op de leerresultaten van de leerlingen plaats. Daarbij wordt op alle scholen gebruik gemaakt van een leerlingen volgsysteem.

Door dit systeem is het mogelijk vroegtijdig achterstanden bij leerlingen op te sporen. Als zich problemen voor doen, dan worden deze in eerste instantie op school opgelost. Eventueel door het inschakelen van een interne begeleider, remedial teacher, maatschappelijk werker of andere interne klachten. Wanneer dat niet mogelijk is wordt in overleg met ouders extern hulp gevraagd, bijvoorbeeld voor onderzoek bij een schoolbegeleidingsdienst, psycholoog of een andere specialistische instelling.


Voor het meten van de prestaties van de leerlingen maakt de school gebruik van standaard proefwerken, methode gebonden toetsen, zelf ontwikkelde toetsen, Cito-toetsen en de Cito-eindtoets voor groep 8.

De resultaten van de drie scholen op de Cito-eindscore liggen gemiddeld hoger dan die van soortgelijke scholen in de omliggende buurten. Dit is geen eenmalig resultaat, maar een terugkerend resultaat over meerdere jaren.


Op de scholen vinden de verschillende buitenschoolse activiteiten plaats zoals:
Hindi (groep 5- 8) en yoga. Per plaats verschilt het aanbod. Op enkele scholen is voor- en naschoolse opvang ingesteld. Voor gedetailleerde informatie wordt u verwezen naar de afzonderlijke schoolgidsen.