Nieuws

05 januari 2024

Standbeeld Swami Vivekananda wordt geplaatst bij de Shri Krishna School in Utrecht

Het eerste standbeeld in Europa van Swami Vivekananda wordt vrijdag 12 januari onthult in Utrecht. De India Foundation heeft zich ingezet om deze swami te eren met een standbeeld en zij hebben een prachtige locatie uitgekozen. Het beeld komt namelijk te staan bij onze Hindoe basisschool Shri Krishna in Utrecht. De onthulling van het standbeeld zal gedaan worden door de Indiase ambassadeur en de loco-burgemeester van Utrecht.

Standbeeld Swami Vivekananda wordt geplaatst bij de Shri Krishna School in Utrecht
Swami Vivekananda
Swami Vivekananda is een wereldberoemde autoriteit op het terrein van yoga en (Indiase) spiritualiteit. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste moderne vertegenwoordigers van de filosofie van het Hindoeïsme. Vivekananda werd in Calcutta geboren en overleed in 1902 in het door hem gestichte klooster vlakbij Calcutta. Hij bracht de leer van Vedanta naar het westen en heeft meerdere boeken over verschillende vormen van yoga geschreven.

 

Hij was leerling van Sri Ramakrishna en bracht de leer van Vedanta - eenheid in Waarheid, het goddelijke in de mens, en de harmonie tussen de verschillende religies - naar het westen. Hij schrijft over de yoga van handelen (karma-yoga) en de yoga van toewijding (bhakti-yoga). Karma-Yoga wordt gekenmerkt door het egoloze handelen, het verrichten van arbeid zonder dat het 'ik' of eigenbelang centraal staat. Bhakti-yoga spoort aan tot de liefde voor het allerhoogste en het zoeken naar God: dit is een beginnen en voleindigen van de liefde. De ideeën van de bhakti-yogi vertonen veel overeenkomsten met de christelijke lering van de naastenliefde. Tevens schrijft hij over het bewustzijn als middel van verlossing (jnana-yoga). Deze kennis is de weg der omkering van de beschouwing der buitenwereld naar die in ons innerlijk, waarvan we ons als 'ik' bewust worden. En de vierde vorm van yoga die hij uitgebreid beschrijft is raja-yoga de leer van de concentratie, meditatie en contemplatie, die ons boven de binding aan ruimte, tijd en causaliteit moet verheffen. Hierbij voorziet hij de klassieke 'Yoga-aforismen' van 'Patanjali' van commentaar. Alle yoga-systemen zijn gebaseerd op deze Yoga-aforismen, die voor het begrijpen en beoefenen van yoga van het grootste belang zijn. Voor de yoga- en Hindoefilosofie heeft Swami Vivekananda dus echt enorm veel betekend. Ook was hij de eerste die deze levensvisies op een zeer toegankelijke manier naar het westen heeft gebracht en ook jongeren wist te inspireren met zijn lessen. Tot op de dag van vandaag zijn zijn woorden nog relevant.

 

Onthulling beeld Swami Vivekananda

In India is de geboortedag van Swami Vivekananda een officiële vrije dag. Swami Vivekananda werd geboren op 12 januari 1863. En nu 160 jaar later wordt op zijn geboortedag zijn standbeeld onthuld op vrijdag 12 januari 11:45 (inloop met koffie en thee vanaf 11:15 uur). De onthulling wordt gedaan door locoburgemeester van Utrecht Eelco Eerenberg en door de Indiase ambassadeur van Nederland Reenat Sandhu.

 

Rondom de feestelijke onthulling zullen er ook korte lezingen zijn over Vivekananda, verschillende optredens (van onze leerlingen) en een receptie met (Indiase) hapjes en drankjes.

 

U kunt hier gratis bij zijn, maar aanmelden is wel verplicht: info@theindiafoundation.nl

Ook is er gratis busvervoer vanaf Den Haag geregeld. Verzamelplaats is Meester p. Droogleever Fortuynweg 69 (Zuiderpark, te Den Haag). Verzamelen vanaf 9:30 en de bus vertrekt stipt om 9:45 zodat iedereen op tijd in Utrecht is. Rond 13:30 vertrekt de bus weer terug richting Den Haag. Verwachte terugkomsttijd is tussen 15:00 en 15:30 uur. Aanmelden om mee te gaan met de bus gaat ook via The India Foundation.

 

Zie onderstaand de uitnodiging:

 


Adres: Van Lawick van Pabstlaan 3, 3453 RA, Utrecht