Nieuws

08 maart 2024

Een ode aan al onze vrouwelijke werknemers op Maha Shivaratri

Op deze bijzondere dag, waarop we zowel Internationale Vrouwendag als Maha Shivaratri vieren, willen we stilstaan bij de immense waarde die vrouwen hebben binnen het hindoeïsme en binnen onze organisatie.

In het hindoeïsme worden vrouwen vereerd als de belichaming van goddelijke kracht en wijsheid. Zij worden gezien als de dragers van Shakti, de vrouwelijke goddelijke energie, die complementair is aan Shiva, de mannelijke aspect van het goddelijke. Maha Shivaratri, de heilige nacht van Shiva, herinnert ons aan de noodzaak van het in balans brengen van mannelijke en vrouwelijke krachten, waarbij beide onmisbaar zijn voor het kosmische evenwicht en harmonie.

 


Een ode aan al onze vrouwelijke werknemers op Maha Shivaratri
Binnen onze organisatie, Stichting Hindoe Onderwijs Nederland, zien we deze balans en harmonie weerspiegeld in de structuur en de mensen die haar vormgeven. Het is met trots dat we kunnen zeggen dat onze organisatie gedragen wordt door de kracht, toewijding en wijsheid van vele vrouwen. De meeste van onze leerkrachten zijn vrouwen, we hebben vier vrouwelijke directeuren die met passie en toewijding leiding geven aan onze scholen, ons bestuursbureau wordt voor de helft gerund door vrouwen en de raad van toezicht wordt voorgezeten door een vrouwelijke voorzitter.

 

Vandaag eren en bedanken we niet alleen deze vrouwen binnen onze organisatie, maar alle vrouwen over de hele wereld die dag in dag uit bijdragen aan de groei, het welzijn en de vooruitgang van de samenleving. Jullie zijn de belichaming van Shakti, de kracht die het leven voedt en koestert. Jullie wijsheid, toewijding en liefde zijn de fundamenten waarop onze samenleving rust.

 

Laten we vandaag en altijd onze waardering en respect tonen voor de onmisbare rol die vrouwen spelen, zowel binnen onze organisatie als in de wereld om ons heen. Samen streven we naar een wereld waarin gendergelijkheid en empowerment van vrouwen centraal staan, een wereld die de principes van Shakti en Shiva in evenwicht brengt.

 

Namens het bestuur van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland, willen we al onze vrouwelijke collega's, leerkrachten, directeuren, bestuursleden en de voorzitter van de raad van toezicht bedanken voor hun onvermoeibare inzet en bijdrage aan onze missie.