Ontwikkeling van het onderwijs

De leergebieden waaraan aandacht wordt besteed staan genoemd in de wet op het Primair Onderwijs. In het verlengde van deze wetgeving zijn de belangrijkste uitgangspunten van ons onderwijs: een ononderbroken ontwikkelingsproces van leerlingen; dat wil zeggen de ontwikkeling van emotionele en verstandelijke intelligentie en creatieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden binnen een multiculturele en multireligieuze maatschappij.
Op allerlei manieren krijgt dit vorm binnen de scholen. Zo participeren de scholen in allerlei projecten, zoals projecten in het kader van het onderwijs kansenbeleid, Gemeentelijk Achterstandenbeleid, Weer Samen naar School, etc.

 

Meer informatie over locale projecten en andere onderwijsvernieuwingen is verkrijgbaar bij de directeuren.
Op stichtingniveau wordt gestreefd naar een algemeen beleidskader te ontwikkelen, waarbinnen scholen op eigen wijze invulling kunnen geven aan hun onderwijskundig beleid. Zo is er een gemeenschappelijk leerplan opgesteld voor het Dharma onderwijs.

 

Onderwijsinspectie

Afgelopen schooljaar is de inspectie langsgeweest op onze school in Den Haag. Nav het bezoek en rapport heeft de school hun schoolplannen nog meer aangescherpt. Lees op de website van de school meer hierover. 

Klik hier om het inspectierapport te lezen nav het bezoek aan de Shri Vishnu School.