Nieuws - pagina 8

Nieuwjaarsboodschap College van Bestuur, St. Hindoe Onderwijs

15 januari 2017 - Beste ouders en collega’s,

Allereerst wens ik jullie een uitstekend onderwijsjaar, goede gezondheid, en veel liefde en geluk.

Van groot belang is dat we ook in dit nieuwe jaar blijven werken aan de ontwikkeling van een leerrijke omgeving waarbinnen onze kinderen zich veilig voelen en met veel plezier naar toe reizen. In dit verband dank ik jullie hartelijk voor de doorgaans positieve houding tijdens onze samenwerking en ik hoop dat we op dezelfde prettige manier met elkaar kunnen blijven omgaan. Uitdrukkelijk wil ik dank zeggen voor jullie begrip bij de uitdagingen die Stichting Hindoe Onderwijs Nederland tegenkomt in verband met ons streven naar een gezond en ‘aantrekkelijk’ personeelsbestand waarmee de toekomst van alle scholen binnen onze stichting is gegarandeerd.

De ontwikkeling van onze kinderen blijft onveranderd het belangrijkste thema binnen onze organisatie. We zetten in op maatgericht onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht hun prestatieniveau. Hiermee willen we aan hen meer doelgericht en individueel de ondersteuning bieden die ze verdienen. Wat dit betreft hebben we goed zicht op de tussentijdse Cito-scores en kunnen we beter bijsturen.

Met extra aandacht gaan we kijken naar de expressievakken zoals yoga, tekenen en muziek, als een manier om voort te bouwen aan de bloei van onze leerlingen. In belangrijke mate dragen deze vakken bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen. Veelal doordat ze inzicht krijgen in de functies en betekenissen van onder meer ideeën, waarnemingen, gevoelens, beelden, geluid en stilte. Dit kan tevens een toegevoegde waarde vormen bij het begrijpend lezen en de ontwikkeling van taal en rekenen bevorderen.

Mondige en kritische burgers heeft onze samenleving nodig die breed georiënteerd zijn en met goede kennis over wat er speelt in de maatschappij. Daar werken we graag aan mee. In dit verband zijn de culturele uitingen van het Hindoeïsme heel erg belangrijk, maar op onze scholen zullen we ook aandacht blijven besteden aan andere hoogtijdagen, zoals Ketikoti, kerst en het Suikerfeest.

In Almere, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, zijn in het afgelopen jaar nieuwe directieteams geïntroduceerd. Gedeeltelijk heeft dit te maken met vergrijzing en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Aan de andere kant biedt dit een kans om met nieuwe krachten een impuls te geven aan de kwaliteit van ons onderwijs.

Speciaal vind ik de bijdrage van de ouders in drie opzichten. In de eerste plaats zijn ze de beste ambassadeurs van ons beleid om te groeien in leerlingenaantallen en hieraan bekendheid te geven. We vragen u uitdrukkelijk, vooral wat betreft onze scholen in Utrecht en Almere, om onze partner te zijn bij het werven van nieuwe leerlingen. Vooral door bij uw familie, kennissen, buren, etc. de meerwaarde van ons onderwijs te benadrukken.

In de tweede plaats omdat het onze diepste wens is dat de ouders de belangrijkste partner blijven bij de ontwikkeling van onze kinderen. Hiervoor is vooral in de thuissituatie meer tijd, aandacht en regelmaat voor de kinderen nodig. Een goede wisselwerking tussen de school en de ouders is in dit geval noodzakelijk. De school kan het namelijk niet alleen.

 

In de derde plaats omdat wij werken aan een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Daarom is bijvoorbeeld het tegengaan van pesten voor ons heel belangrijk. Wij hopen dat u thuis, ook vanuit de grondbeginselen van het Hindoeïsme, aandacht hieraan wil besteden. Cyberpesten is iets dat soms voorkomt. Het is noodzakelijk dat we samen met u onze kinderen begeleiden bij het gebruik van social media zoals, Facebook, Whatsapp, Youtube, etc.

Ook dit jaar staan de docenten, de directies, onderwijsassistenten, conciërges en ander ondersteunend personeel, klaar om het beste uit onze leerlingen te halen. Mijn oprechte waardering voor het werk door goed opgeleid en goed gemotiveerd personeel. Alvast bedankt voor alle inzet in 2017.

Rajesh Ramnewash,

Voorzitter College van Bestuur SHON

 

 

Uitzending 100% Hindoe

14 november 2016 - In deze aflevering van 100% Hindoe onderzoekt Narsingh Balwantsing de hindoe-opvoeding in Nederland:  http://www.ntr.nl/100-Hindoe/193

Hierin zijn onder meer opnames te zien van het Divali-feest op de Shri Vishnu School.

Divali, feest van het licht

27 oktober 2016 - Alle basisscholen van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) vieren deze week Divali, het feest van de overwinning van het licht op de duisternis.

 

Door Stuart Kensenhuis

Divali is één van de belangrijkste feesten binnen het Hindoeïsme en is gewijd aan Laksmi mata, de godin van het licht die voorspoed, succes, wijsheid en welvaart brengt. “Dit feest is net zo van belang als kerst bij de christenen en het Suikerfeest bij de moslims. Geen enkele Hindoe laat dit zomaar voorbijgaan”, zegt mede- directeur Shaam Jibodh van de Shri Saraswatie School in Rotterdam. Wanneer de avond valt  steken Hindoes tijdens dit feest een Diya aan. Dat is een van klei gebakken lamp met een wattenlontje. Het licht verdrijft de duisternis en symboliseert de overwinning van het goede over het kwade. Het geeft aan dat wij dit licht van hoop, voorspoed en liefde ook in ons zullen moeten aansteken ,zodat wij het kwade in ons kunnen zien om deze te verdrijven. Het is een feest van bezinning. We zullen diep in ons hart moeten kijken en gevoelens  van jaloezie, egoïsme, begeerte etc. te verdrijven. Deze zullen plaats moeten maken voor liefde, verdraagzaamheid, tevredenheid etc. “Hoe ga je met elkaar om? Die vraag is belangrijk”, zegt directrice Shakoentela Soedamah van Shri Ganesha School in Almere. Op zaterdag 29 oktober lopen leerlingen en ouders van haar school mee met een fakkeltocht georganiseerd door Ujala Radio. “We maken een rondje door het centrum met lampionnen. De kinderen gaan zingen en dansen”, zegt ze. Ook de Shri Laksmi School in Amsterdam doet mee aan een optocht.  “Georganiseerd door Comité Holi Divali Amsterdam op zaterdag 29 oktober”, zegt directeur Rabin Mathoera. “Bijna 25 jaar geleden is die Stichting bij ons op school ontstaan en elk jaar lopen onze leerlingen met hun ouders mee.” Opvallend; bijna de helft van de leerlingen op Shri Laksmi School zijn van Afro-Surinaamse afkomst en hebben dus geen binding van huis uit met het Hindoeïsme. Maar toch lijkt het alsof ze elk jaar enthousiaster meedoen. “Ik denk dat het voor hen meer een uitdaging is”, zegt dhr. Mathoera. “De Hindoestaanse kinderen weten veelal hoe het is en hoe het was. De Afro-Surinaamse kinderen en hun ouders  zijn nog nieuwsgierig.” Op Shri Vishnu School in Den Haag, Shri Saraswati School in Rotterdam en Shri Krishna School in Utrecht wordt Divali vooral op vrijdag 28 oktober gevierd met de kinderen en ouders. Op alle scholen begint het programma met gebed aldus voorzitter van het college van bestuur, Rajesh Ramnewash. Ohm Laksmi mata karot o kalyanam arogyam sukh sampadam mame shatru vinashaye djotir namstoete wordt opgezegd en onder begeleiding van muziek wordt er ook gezongen. Diya’s worden ontstoken. De kinderen gaan zingen, dragen gedichten voor en doen dansjes of toneel. Verder zijn er hapjes en zoetigheid die door de ouders zijn gemaakt, zoals Bara, Loempia, Simosa, ghoegrie Phoelawri en Bakabana. Alles zonder ei of vlees. Subh Divali!    

 

 

Navratri: het feest van de bezinning

12 oktober 2016 - Op alle scholen van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) is Navratri gevierd, het feest van de negen nachten met bezinning, zuivering en het nieuwe begin.

 


Leerlingen van de Shri Vishnu School in de Ram Mandir


Lees meer ›

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

23 september 2016 - Beste ouders, leerlingen en collega’s,

Graag informeer ik u dat in verband met de interne afspraak binnen de Raad van Toezicht van SHON om het voorzitterschap om de 2 jaar te wisselen(roulatie)  de Raad  heeft besloten om met ingang van 15 augustus 2016 de heer Sanjay Drigpal als nieuwe voorzitter te benoemen. De oud -voorzitter Manna Jairam blijft aan als lid van de Raad van Toezicht.

Indien u vragen heeft kan u mij bereiken via rramnewash@shon.nl

Rajesh Ramnewash

Voorzitter College van Bestuur SHON

 

De Raad van Toezicht: Sanjay Drigpal, Manna Jairam, Avindre Ramnath en Jack Thakoerdin

Viering Ganesh Chaturthi op maandag 5 september

03 september 2016 - 

Klik hier om de flyer te vergroten

Suriname-festival in De Uithof Den Haag, 27 en 28 augustus

26 augustus 2016 - 

Klik hier om de flyer te vergroten

Krishna Janamashtami

24 augustus 2016 - 

Klik hier om de flyer te vergroten

Raksha Bandan

18 augustus 2016 - 

Uitzending RegioTV: Koninklijke onderscheiding voor vertrekkende directeur Shri Vishnu School

09 juli 2016 - De scheidende directeur van de Shri Vishnu School heeft een lintje ontvangen uit handen van de Haagse wethouder Karsten Klein. RegioTV heeft hier een reportage van gemaakt:

Shri Saraswatie School viert haar 25 jarig bestaan

Shri Saraswatie School viert haar 25 jarig bestaan

05 juli 2016 - Met een spetterende feestweek heeft de Shri Saraswatie School te Rotterdam haar 25-jarige bestaan gevierd. Een week lang stond de school bol van allerlei activiteiten met als klap op de vuurpijl een bezoek aan De Efteling. Via deze link vindt u een uitgebreid verslag met foto's  van deze feestweek. Op naar de volgende 25 jaar!

Meester Mohan ontvangt een koninklijke onderscheiding!

05 juli 2016 - Op maandag 4 juli jl. is directeur Sona Mohan van de Shri Vishnu School in Den Haag koninklijk onderscheiden als lid in de orde van de Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten voor het hindoe-onderwijs. De versierselen werden opgesteld voor wethouder Karsten Klein.

 

Klik hier voor een artikel van Omroep West

Shri Vishnu School haalt goede uitslag bij de Cito-toets

Shri Vishnu School haalt goede uitslag bij de Cito-toets

01 juli 2016 - De Shri Vishnu School in Den Haag heeft bij de Cito-eindtoets van dit jaar een voldoende gescoord met 532.4, een cijfer dat net onder het landelijk gemiddelde ligt.

 

Door Stuart Kensenhuis

 


Lees meer ›

Artikel in De Posthoorn over onze winnaar van het Groot Haags Kinderdictee

23 juni 2016 - In De Posthoorn is een mooi artikel verschenen over Aneesh Ramnath, de winnaar van het Groot Haags Kinderdictee. Klik hier om het artikel te bekijken. 
Leerlingen Shri Saraswatieschool  scoren hoog op Cito-toets

Leerlingen Shri Saraswatieschool scoren hoog op Cito-toets

22 juni 2016 - 

De Shri Saraswatie School in Rotterdamheeft dit jaar heel goed gescoord op de Cito-toets. Van de 26 leerlingen in groep 8 hebben maar liefst 4 de maximale score van 550 punten gehaald. Andere leerlingen scoorden net onder de 550 punten.

De schoolleiding is supertrots op groep 8 omdat zo'n goede score landelijk niet veel voorkomt. De voorgaande jaren eindigde de school volgens de directie in de middenmoot. Dit jaar zijn extra lessen en oefeningen aangeboden om de leerlingen nog beter op de eindtoets voor te bereiden.
Deze basisschool heeft een hindoeïstische grondslag. Dat houdt in dat er naast de reguliere vakken ook les gegeven wordt in yoga en meditatie. 

Volgens de directeur Jan Bilgoe heeft dat effect: "Rust en orde zijn belangrijk. Verschillende kinderen heeft het geholpen om rustig aan de toets te werken."
 
Aneesh Ramnath wint Groot Haags Kinderdictee

Aneesh Ramnath wint Groot Haags Kinderdictee

17 juni 2016 - 

Aneesh Ramnath, leerling uit groep 8 van de Shri Vishnu School, mag zich dit jaar de allerbeste dicteemaker van Den Haag noemen! Tijdens de grote finale van het Groot Haags Kinderdictee in de Raadzaal van het Haagse stadhuis maakte hij slechts twee fouten. Aneesh ontving de prijs - maar liefst 200 euro aan boeken voor de schoolbibliotheek - uit handen van de bekende Haagse kinderboekenschrijfster Anna Woltz die ook het dictee schreef. Gefeliciteerd Aneesh!

 

Zie ook dit bericht van Omroep West; ook in het Algemeen Dagblad stond op donderdag 16 juni een artikel. 

Benoeming nieuwe directeur Shri Vishnu School

Benoeming nieuwe directeur Shri Vishnu School

03 juni 2016 - Graag willen we u mededelen dat heer Fred van de Poll per 1 augustus 2016 als de nieuwe directeur aan de slag zal gaan op de Shri Vishnu School.  De heer Fred van de Poll is een zeer ervaren directeur met een lange loopbaan in het onderwijs in de regio Den Haag. Momenteel is hij directeur van twee basisscholen van de Lucas stichting in Den Haag, de M.M. Boldingh en Statenkwartier.  Dit schooljaar is de basisschool M.M. Bolding uitgeroepen door de inspectie en OCW tot excellente basisschool. Tevens is de heer Fred van de Poll een van de onderwijspioniers op het gebied van hoogbegaafdheid. De heer Fred van de Poll is geen onbekende binnen SHON. Hij heeft dit schooljaar onze schoolteams begeleid bij de invoering van ontwikkelgesprekken en leerlingenraden. Zijn enthousiasme, deskundigheid, leidinggevende kwaliteiten en oprechte belangstelling voor het hindoe onderwijs zijn doorslaggevend geweest voor de sollicitatie commissie. De MR van de Shri Vishnu School heeft ook positief geadviseerd.

 

Indien u nog  vragen heeft voor de heer Fred van de Poll of ondergetekenden vernemen we dat graag.

 

Met vriendeijke groet,

Brigitha Moenesar- Gopie (voorzitter Mr Shri Vishnu School)

Rajesh Ramnewash (voorzitter College van Bestuur SHON)

info@shon.nl 

Onderwijs met tablets op Stichting Hindoe Onderwijs

29 mei 2016 - In onderstaande video wordt dieper ingegaan op de inzet van tablets binnen Stichting Hindoe Onderwijs. (Met dank aan RegioTV Den Haag)

 

 

VPRO-documentaire 'De Hokjesman'

VPRO-documentaire 'De Hokjesman'

18 mei 2016 - Eind april besteedde de VPRO-documentaireserie 'De Hokjesman' aandacht de hindostanen in Nederland. De Shri Vishnu School komt hier prominent in voor. Via deze link kunt u de uitzending terugzien.

Een geslaagde ‘Family Day' op de Shri Vishnu School!

14 mei 2016 - Op de Shri Vishnu School is op zondag 24 april de jaarlijkse ‘Family Day’ gehouden, een activiteit met sport en spel, gezonde voeding, informatie en onderwijs.

Regio TV Infothuis was er bij om een opname te maken voor hun programma Werken & Leren. De uitzending kunt u hier terug zien. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10