1

Welkom

 

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland verzorgt basisonderwijs in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere.

 

Onze vijf Hindoe basisscholen staan voor hoogwaardig onderwijs, met veel aandacht voor de beste ontwikkeling van uw kind. Alle lessen worden in het Nederlands gegeven. Uw kind krijgt dus net zoveel uren Nederlandse taal en rekenen als op andere scholen. Het belangrijkste verschil is dat wij uw kind ook de basisbeginselen van het Hindoeïsme leren. Dankzij het prettige, respectvolle en veilige klimaat zijn onze scholen inmiddels uitgegroeid tot een begrip, waar ouders hun kind met vertrouwen plaatsen. 

 

Zomerschooldagen en nieuwbouw school Rotterdam
 
De SHON-basisschool aan de Blokmakerstraat te Delfsthaven te Rotterdam haalt al jarenlang hoge Cito-scores. Hoge verwachtingen van docenten en ouders zorgen ervoor dat onze leerlingen extra uitgedaagd worden en zich gewaardeerd voelen. Zo presteren onze leerlingen maximaal op hun eigen niveau. We hebben een streng antipest-beleid en gaan uit van Surinaamse normen en waarden zoals beleefdheid en respect en dat zorgt voor een veilige leeromgeving.   
Dertig  jaar geleden startten Surinaamse ouders met groot succes in de vijf grote steden voor hun kinderen basisonderwijs voor gelijke kansen zonder vooroordelen.
Maak kennis met onze multiculturele basisscholen en meld uw kinderen aan voor onze gratis zomerschooldagen aan de Blokmakerstraat 46 te Rotterdam op woensdag 5, 12 en 19 augustus voor extra rekenen en taal en vooral veel speelplezier of bezoek onze website www.shon.nl. Dankzij ons busvervoer wordt uw kind veilig naar school en weer thuis gebracht. In 2022 krijgen we van de gemeente een spiksplinternieuw gebouw aan de Schiedamseweg. Neem hiervoor een kijkje op https://www.shrisaraswatie.nl/nieuwbouw
Wilt u meer  informatie over de zomerschooldagen in augustus of uw kind opgeveven hiervoor, dan kunt u contact opnemen met de heer Prim Ramlal op 06 47 361 283 of pramlal@shon.nl  
 
Zie verder ook de vernieuwde website  www.shrisaraswatie.nl voor algemene informatie over deze school. 

 

Overige SHON-scholen:

Bezoek de sites van de Shri Vishnu School (Den Haag), Shri Laksmi School (Amsterdam), Shri Saraswatie School (Rotterdam), Shri Krishna School (Utrecht) of Shri Ganesha School (Almere) voor meer informatie.

  • Hindoeïsme
    Wij zijn trots op onze Hindoe levenshouding. Daarom leert uw kind op onze scholen op een leerzame, speelse manier de basisbeginselen van het Hindoeïsme. Hiervoor hebben we per leerjaar eigen, leuk lesmateriaal ontwikkeld.
  • Kwaliteit
    De kwaliteit van ons onderwijs staat altijd voorop. Onze basisscholen hanteren dezelfde kerndoelen als alle andere basisscholen. We gebruiken een leerlingen volgsysteem, om vroegtijdig mogelijke achterstanden op te sporen en bij te sturen. Daarom zijn de Cito-eindscores van onze leerlingen al jarenlang gemiddeld hoger dan elders.
  • Extra vorming
    Vanuit het Dharma onderwijs besteden we veel aandacht aan waarden en normen. We werken daarnaast met lesmateriaal dat zich richt tegen pesten op school en discriminatie. Ook taalexpressie en drama maken bij ons deel uit van het lesprogramma.