Nieuws

06 april 2022

Shri Sarawatie School beste van heel Zuid-Holand


De Shri Saraswatie School in Rotterdam heeft de eerste plek verworven van Zuid-Holland met De Klassewerkplekken van 2022. Wat zijn wij trots op onze Rotterdamse Hindoe Basisschool.

 

Klassewerkplek
Op het landelijke schoolleiderscongres van de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) zijn onlangs de Klassewerkplekken van 2022 bekend gemaakt. Dit zijn de scholen in Nederland met het grootste werkgeluk voor leerkrachten. Deze scholen kenmerken zich doordat ze minder vacatures en minder verloop hebben, een laag verzuim én daarmee een zeer goede onderwijskwaliteit kunnen bieden.

 

Shri Saraswatie School: fijnste plek om te werken 

Het werkgeluk organiseren deze scholen door professionele autonomie te bieden aan de leerkrachten, ondersteund door een organisatie met duidelijke kaders, doelen en visie. Daarnaast is er ruimte voor de mens achter de professional, en worden leerkrachten uitgedaagd te groeien richting hun eigen doelen. Uit het onderzoek van Klassewerkplek blijkt dat de schoolleider een enorm belangrijke invloed heeft op het werkgeluk van de leerkrachten. Wij zijn dan ook enorm trots op directrice Dewi Wittens en zijn dankbaar dat we zulke vakbekwame, betrokken personeelsleden hebben! Een prettige werkplek zorgt voor een fijne sfeer in school en komt daarmee ook ten goede van het welbehagen van de kinderen. Blije kinderen die in een prettige veilige sfeer naar school gaan zorgt voor een ideale leeromgeving en komt ten goede van de prestaties.

 

De Shri Saraswatieschool heeft dit jaar het predicaat Klassewerkplek behaald en is nummer 1 geworden van alle scholen in Zuid-Holland. Lees hier het verslag van Klassewerkplek. Wij zijn heel erg trots op het bepalen van deze mooie eerste plek en blijven altijd bezig om de onderwijskwaliteit te waarborgen op al onze scholen. De Shri Saraswatie School heeft op de studiedag afgelopen week de andere schoolleiders en teams geinspireerd door uitleg te geven over hun succesvolle werkwijze. Wij vinden het belangrijk dat ouders, verzorgers, alle teamleden en uiteraard onze kinderen graag naar school komen en zich gelukkig voelen. Wij streven er dan ook naar dat al onze scholen een Klassewerkplek predikaat krijgen.