Nieuws

27 september 2018

Nieuw Fonds voor Scholieren

Een mooiere dag kan bijna niet, dan op Prinsjesdag een nieuw fonds in het leven te roepen voor scholieren die krap bij kas zitten om schoolspullen te kopen. Het was een mooie, zonnige dag deze derde dinsdag van september op de dag dat koning Willem-Alexander de Troonrede uitspreekt.

Nieuw Fonds voor Scholieren
De Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) heeft samen met een aantal mensen, onder wie oud-CDA-Kamerlid Dowlatram Ramlal, het initiatief genomen om een fonds op te richten dat kinderen helpt om hun schooltijd optimaal te benutten. “Ze mogen niet achterblijven op school, omdat hun ouders of zij zelf geen geld hebben om bijvoorbeeld schoolspullen aan te schaffen. Als scholen kunnen wij hier en daar wel wat hulp bieden, maar we kunnen niet alles doen, omdat we daar als scholen geen geld aan mogen en kunnen uitgeven”, vertelt Rajesh Ramnewash, voorzitter van het College van Bestuur van de SHON.

 

De proclamatie van het fonds had plaats op een historische locatie aan het Haagse Lange Voorhout in het pand waar de eerste fundamenten werden gelegd van het huidige Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I van Oranje heeft nadat hij uit Engeland was overgevaren daar zijn eerste diner genuttigd, vertelt Foeke Zeilstra van communicatieadviesbureau Zeilstra & Partners tijdens een korte uiteenzetting over het pand en Prinsjesdag. Ondertussen konden de gasten – bestaande uit directeuren en toezichthouders van de scholen, oud-bestuurders, sympathisanten en ondernemers – vanuit dit pand de ‘Glazen Koets’ voorbij zien rijden met daarin koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ook was de echtgenoot van de Haagse burgemeester Pauline Krikke aanwezig.

 

De SHON bestaat dit jaar dertig jaar en dat leek Ramnewash een mooi moment om dit nieuwe fonds te proclameren. Beoogd voorzitter Shivan Bhoendie – tevens lid van de Raad van Toezicht van SHON – gaat deze onafhankelijke, nieuwe stichting leiden. Ook hij vindt dat leerlingen alle mogelijkheden moeten hebben om te kunnen leren en hij heeft toegezegd dat hij zijn uiterste best zal doen om zoveel mogelijk geld in te zamelen om zoveel mogelijk scholieren te kunnen helpen. De naam van het kersverse fonds wordt nog nader bekend gemaakt.