We bestaan 30 jaar!

03 juli 2018

Sport, spel, plezier en respect tijdens de pauze

Bewegen is gezond voor iedereen, zeker ook voor kinderen. Nu in een tijd van mobiele telefoons, games en televisie wordt het buitenspelen steeds minder. Daarom is het van belang dat de school genoeg ruimte biedt om te bewegen en dat vindt de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON) ook. Daarom is bij de Shri Vishnu School in Den Haag het begeleid buitenspelen ingevoerd. Bij het begeleid buitenspelen leren kinderen dagelijks sporten, bewegen, samenspelen en respect voor elkaar hebben.

Sport, spel, plezier en respect tijdens de pauze
Bij het begeleid buitenspelen worden kinderen elke dag in de grote pauze in de klas in groepen ingedeeld. De ene groep gaat voetballen, de andere groep gaat vrij klimmen en klauteren, de anderen gaan ander sport en spel doen. Bij slecht weer worden spelletjes binnen georganiseerd.

 

Dat doen ze onder begeleiding van professionals met een sportieve achtergrond, onder wie Vikash Gogar, externe begeleider van het begeleid buitenspelen. “Dit doen wij dagelijks en ieder kind doet tijden de schoolweek alles wat wordt aangeboden. Als begeleiders zorgen we ervoor dat het bij sport en spel eerlijk, vreedzaam en actief verloopt. Alle kinderen moeten meedoen, dus ook de meisjes die liever niet willen voetballen, maar het liefst willen rondlopen met hun vriendinnetjes. Het gaat juist om het bewegen en daarom stimuleren we ook deze meisjes om mee te doen. In het begin sputteren ze tegen, maar als ze eenmaal bezig zijn, zien we dat ze minstens net zo enthousiast meedoen als de andere kinderen.”

Op deze manier beweegt en speelt ieder kind, nadat ze een paar uur in het klaslokaal hebben gezeten. Er zijn geen kinderen die rondhangen, ieder kind is bezig en ze hebben duidelijk plezier met elkaar. Gogar vindt het ook belangrijk dat geen enkel kind buiten de groep valt. “Ook al zijn het niet de beste voetballers, het is goed als ze meedoen in het groepsgebeuren, het is een teamsport en daar hoort ieder kind bij.”

 

“Meester, ik mag niet meedoen! Ze laten mij niet mee voetballen”, zegt een leerling. Gogar zegt tegen hem: “Ik zie dat je een lintje om hebt voor het voetballen, dus je gaat voetballen”. De begeleider loopt naar de voetbalgroep, staakt even het spel en spreekt ze aan dat iedereen die een lintje omheeft, mee moet doen. Kinderen die niet op een prettige wijze samenspelen, kunnen buiten het veld worden geplaatst. “In de praktijk gebeurt dat laatste niet zo vaak, omdat ze echt wel gaan samenspelen, wanneer ze worden aangesproken.”

 

Tijdens het begeleid buitenspelen komt soms gedrag naar buiten die op z’n minst opmerkelijk zijn. “Zo zien we hier, soms misschien wel beter dan in het klaslokaal, dat kinderen elkaar pesten. In de pauze zien de leerkrachten niet alles, maar nu met begeleid buitenspelen zijn wij er als begeleiders en hebben we toch weer extra paren ogen op de kinderen. Als het de spuigaten uitloopt, grijpen we in en melden we dat aan de leerkracht of directie. We leren de kinderen respect te hebben voor elkaar en samen gelijkwaardig te spelen met elkaar.”