We bestaan 30 jaar!

10 juli 2018

Schonere lucht en fijner licht op de Shri Laksmi

De Shri Laksmi School in Amsterdam krijgt een subsidie van de gemeente Amsterdam om de lucht- en lichtkwaliteit van de school te verbeteren. Dat heeft de gemeente Amsterdam bevestigd aan de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). Hiermee heeft de stichting het pad van verregaande duurzaamheid ingezet. Het gebouw wordt verbouwd om de kinderen in een nog schoner klimaat op school te onderwijzen.

Schonere lucht en voldoende licht bevorderen het leerklimaat voor de kinderen op school, het is gezonder en het scheelt op de langere termijn in de energiekosten en vaste lasten van de school. “Dat is een win-winsituatie, omdat we er allemaal baat bij hebben. De kinderen leren binnen een gezonder en beter klimaat. Datzelfde geldt overigens ook voor de leerkrachten. Bovendien scheelt dit in de kosten voor de school, waardoor we weer meer geld overhouden voor de leerlingen en de school”, zegt voorzitter Rajesh Ramnewash van het College van Bestuur van de SHON. De subsidie valt onder het plan ‘Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 2017’ van de gemeente Amsterdam. Een deel van de kosten neemt de stichting op zich.

Ramnewash onderzoekt de mogelijkheden om ook de andere vestigingen van de SHON in Almere, Den Haag, Rotterdam en Utrecht te verduurzamen. Hij is daarover met verschillende partijen in overleg. “Duurzaamheid past bij de Hindoe-identiteit van onze scholen. We leren in het Hindoeïsme zuinig te zijn op alle levende wezens en onze omgeving. Daar hoort ook bij dat we bewuster met het milieu omgaan. Dat gaan we in Amsterdam dus doen door een schonere lucht en beter licht in het schoolgebouw van de Shri Laksmi School.”